Nova klasifikacija tumora SZO i savremeni terapijski pristupi lečenju tumora mozga

Nova klasifikacija tumora SZO i savremeni terapijski pristupi lečenju tumora mozga

Udruženje neuroonkologa Srbije

18. mart 2017. godine
Hotel Crowne Plaza, Beograd

 

Nova klasifikacija tumora mozga Svetske zdravstvene organizacije iz 2016. godine predstavlja integrisanu klasifikaciju koja se bazira, kako na morfološkim osobinama tumora, tako i na njegovoj strukturi. Najveće promene su uvedene u grupi difuznih glioma, meduloblastoma, embrionalnih tumora i ependimoma. U ovom trenutku, klinički značaj ovih promena nije još uvek jasno definisan, ali se očekuje da dovede do napretka u lečenju, što posebno podrazumeva razvoj ciljane terapije za jasno definisan poremećeni signalni put. Tehnološki napredak u dijagnostici omogućava bolje planiranje operacije i onkološkog tretmana, kao i precizniju procenu u praćenju pacijenata.

 

Saradnja lekara različitih specijalnosti koji učestvuju u lečenju jednog pacijenta je neophodna za postizanje optimalnih rezultata. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs