Kongresi: 2008. godina

II MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MENADŽMENTU U ZDRAVSTVU – SEE HOSPITAL 2

logo_see-hospital-2.jpgDrage kolege i prijatelji

Danas, menadžment u zdravstvu u celom svetu predstavlja svet stalnih promena. Značajne demografske promene, sve veće učešće pacijenata u procesu pružanja zdravstvenih usluga, velika očekivanja zajednice i stalna modernizacija zdravstvenih tehnologija traže nove pristupe.

U modernom zdravstvu, profesionalci su često u situaciji da se sreću sa novim izazovima, poslednjih godina naročito u sistemima u tranziciji.

SEE Hospital 2 će pokušati da iskoristi znanja veliko iskustvo naših cenjenih gostiju, predavača po pozivu i vodećih međunarodnih eksperata, koji su promene u zdravstvenim sistemima i institucijama planirali i sprovodili u svojim zemljama i na međunarodnoj sceni.

 

 Preuzmite dokument sa više informacija 220.69 Kb

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs