O nama

O nama

ZAŠTO ARIA……

 • Stručan, iskusan i dinamičan tim iskusnih profesionalaca (u poslednjih 20 godina, organizovali, koordinisali ili realizovali više od 200 različitih konferencijskih manifestacija, međunarodnih i nacionalnih kongresa i simpozijuma i specijalizovanih radionica sa praktičnom obukom)
 • Pouzdani kontakti sa celokupnom mrežom zdravstvenih ustanova
 • Vodjenje velikog broja stručnih udruženja
 • Pouzdana komunikacija sa medicinskom i farmaceutskom industrijom
 • Pouzdani i sigurni dobavljači
 • Individualan pristup svakom klijentu – „custom tailored approach“
 • Interaktivni sistem za registraciju, sakupljanje apstrakata, on line placanje, on line ocenjivanje i još mnogo toga…….
 • Transparentnost budžeta
 • Prikupljanje sredstava – fundraising
ŠTA VAM NUDIMO……

Tipske aktivnosti koje u okviru organizacije i koordinacije projekta realizujemo su:

PREDKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI
 • Osmišljavanje strategije – Izrada strategije i konsalting prilikom planiranja događaja
 • Izrada koncepta i programa događaja
 • Izrada detaljnog budžeta i finansijsko planiranje
 • Informisanje i komunikacija sa svim ciljnim grupama
 • Komunikacija i realizacija poslovnih aranžmana sa sponzorima
 • Total design, priprema i štampa različitih vrsta materijala
 • Web menadžment
 • Osmišljavanje, izbor i realizacija prostorne infrastrukture
 • Izbor i realizacija tehnološke i audio-vizuelne infrastrukture i AV/TV produkcije
 • Komunikacija, priprema dolaska, transport i smeštaj gostiju
 • Organizacija ukupnih marketing i PR aktivnosti
KONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI
 • Sekretarijat kongresa, registracija učesnika, on – site menadžment
 • Protokol događaja i svečanog otvaranja
 • Priprema i ralizacija sponzorske izložbe i ostalih vidova prezentacije
 • Usluge prevođenja
 • Kompletan catering projekta
 • Kulturno-umetnički program
 • Socijalni program za prateće osobe
POSTKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI
 • Završna korespodencija sa svim učesnicima kongresa i sponzorima
 • Finansijski izvestaji
 • Postprojektne aktivnosti

Naš tim

Stručan, iskusan i dinamičan tim iskusnih profesionalaca (u poslednjih 20 godina, organizovali, koordinisali ili realizovali više od 200 različitih konferencijskih manifestacija, međunarodnih i nacionalnih kongresa i simpozijuma i specijalizovanih radionica sa praktičnom obukom)

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs