O nama

O nama

Osnivači i partneri ARIA Conference & Events se poslom organizacije kongresa, drugih konferencijskih manifestacija i projekata uspešno i u kontinuitetu bave 17 godina, od 1996.

ARIA Conference & Events je osnovana 2003 godine, na osnovu iskustava našeg tima u vođenju Jugoslovenskog Udruženja za endoskopsku hirurgiju – JUEH, osnovanog 1996.

ARIA Conference & Events je nastala kao rezultat potrebe integrisanja različitih aktivnosti u ovom domenu i jasno iskazane potrebe tržišta da se organizaciji konferencijskih manifestacija i drugih projektnih aktivnosti (Conference & Event management) pristupi integralno, koristeći različita, a povezana, znanja i da se, sa druge strane, svaki pojedinačni projekat realizuje na specifičan način, prilagođen ciljevima organizatora i potrebama učesnika.

Timovi koje okuplja ARIA do sada su, u periodu od 17 godina, organizovali, koordinirali ili realizovali više od 200 različitih konferencijskih manifestacija, međunarodnih i nacionalnih kongresa i simpozijuma i specijalizovanih radionica sa praktičnom obukom. Na svakom od pomenutih događaja je učestvovalo od 20 do 2000 učesnika (ukupno preko 30.000), ukupno preko 300 inostranih gostiju,  kao i više od 250 farmaceutskih i biomedicinskih kompanija.

U proteklom periodu izgradili smo čvrste veze sa lekarima i ostalim zdravstvenim profesionalcima koji su organizatori ili učesnici događaja čiju realizaciju koordiniramo, celokupnom mrežom zdravstvenih ustanova, velikim brojem stručnih udruženja i medicinskom i farmaceutskom industrijom. 

ARIATEAM

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs