ESCOP Beograd, Thyroid Pathology

ESCOP Beograd, Thyroid Pathology

Datum održavanja: 08. – 10. jun 2018. godine
Mesto održavanja: prostorije Turističke organizacije Srbije, Čika Ljubina 8, Beograd

 

Kurs organizuju Srpsko Udruženje za patologiju i Katedra za patologiju, Medicinski Fakultet u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Evropskog

 

Udruženja za patologiju (ESP), odnosno njegove EScoP Škole.
Uverili smo se da je organizovanje ovakvih kurseva u Beogradu od velikog značaja za naše mlade patologe, i da predstavlja važnu osnovu za njihovu buduću edukaciju.

 

Predavači će i ovog puta biti renomirani patolozi iz inostranstva, profesori koje se prvenstveno bave patologijom pankreasa, jetre i bilijarnog trakta.

 

PRILOZI:

 

Registracioni formular
Program Kongresa

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs